تسلیت کتابی جامع در مورد سینمای ایران است که به‌زودی همراه فیلمی یکساعته، چاپ می‌شود. این کتاب نقد بیشتر فیلم‌های مهم پس از انقلاب را درخود دارد و کوشیده است ریشه‌ای و خالی از اسارت به سینما و نمایش بنگرد. اکنون بخش اول کتاب و فیلم معرفی(آنونس) آماده است.
tasliat-tiny
 
نقد صوتی فیلم جدایی نادر ازسیمین
 
تلخ کردن حجاب در سینمای ایران و نقد فیلم به همین سادگی
 
نقد فیلم چهل سالگی و فیلم کتاب قانون
 
نقد فیلم آفساید
 
حدیث عنوان بصری درختی پر برکت و ستاره درخشان فرهنگ عرفانی شیعه است  عنوان در مدینه می زیسته است و علاق علمی و عرفانی داشته است و پی در پی نزد یکی از شاگردان امام می رفته است و پس از حضور امام در مدینه او می خواهد به همان روش به خانه ی امام برود. اما امام او را باز می دارد...
 

طراحی و پیاده سازی